پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بندازبک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بندازبک 532648 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بندازبک باید ابتدا 0532648 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بندازبک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532648123456 را وارد نمایید. شهرستان بندازبک از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()