پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اسجیل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اسجیل 582667 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اسجیل باید ابتدا 0582667 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اسجیل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0582667123456 را وارد نمایید. شهرستان اسجیل از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده