پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان همگین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان همگین 322274 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان همگین باید ابتدا 0322274 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در همگین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0322274123456 را وارد نمایید. شهرستان همگین از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده