پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هرند چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هرند 312633 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هرند باید ابتدا 0312633 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هرند زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0312633123456 را وارد نمایید. شهرستان هرند از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان هرند) (هرند)