پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هراتمه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هراتمه 335547 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هراتمه باید ابتدا 0335547 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هراتمه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0335547123456 را وارد نمایید. شهرستان هراتمه از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده