پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مرکز استان خراسان رضوی چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

مرکز استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرکز خراسان رضوی) (مرکز استان خراسان رضوی) () (مرکز استان خراسان رضوی چه نام دارد؟)