پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کهریزسنگ چند است؟

2 پاسخ 2

پیش شماره شهرستان کهریزسنگ 331232 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کهریزسنگ باید ابتدا 0331232 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کهریزسنگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0331232123456 را وارد نمایید. شهرستان کهریزسنگ از توابع استان اصفهان می باشد.
پیش شماره اصفهان شده 031   و کد کهریزسنگ 4232


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده