پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قهرود چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قهرود 362377 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قهرود باید ابتدا 0362377 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قهرود زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0362377123456 را وارد نمایید. شهرستان قهرود از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان قهرود) ("شهرستان قهرود")