پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فرخی نائین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فرخی نائین 324438 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فرخی نائین باید ابتدا 0324438 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فرخی نائین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0324438123456 را وارد نمایید. شهرستان فرخی نائین از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره 7627)