پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان رضوانشهر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان رضوانشهر 332362 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان رضوانشهر باید ابتدا 0332362 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در رضوانشهر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0332362123456 را وارد نمایید. شهرستان رضوانشهر از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شماره مخابرات شهرستان رضوأنشهر) (پیش شماره رضوانشهر) () (پیش شماره رضوان شهر)