پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ده کرم چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ده کرم 311834 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ده کرم باید ابتدا 0311834 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ده کرم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0311834123456 را وارد نمایید. شهرستان ده کرم از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده