پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دزج چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دزج 322277 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دزج باید ابتدا 0322277 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دزج زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0322277123456 را وارد نمایید. شهرستان دزج از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان دزج)