پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آنالوچه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آنالوچه 372435 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آنالوچه باید ابتدا 0372435 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آنالوچه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0372435123456 را وارد نمایید. شهرستان آنالوچه از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده