پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ﺳﻼﻡ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷیﺪ ﺟﻨﺎﺏ ﺩکﺘﺮ ﻣﻦ ﺩﻭ ﺳﻪ ﻣﺎﻫی ﺍﺳﺖ کﻪ ﺑﻌﻀی ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺭیﺸﻪ ﻣﻮﻫﺎیﻢ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩﻧﺎک ﻣیﺸﻮﺩ ﻭ ﺣﺘی ﺩﺳﺖ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎیﻢ ﺩﺭﺩ ﺭﺍ ﺑیﺸﺘﺮ ﻣیکﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﭼیﺴﺖ؟

1 پاسخ 1

علل درد در ریشه موها عبارتنداز: خشکی پوست سر و ریشه موها، اگزمای پوست سر،و تحریکات عصبی پوست سر ناشی از استرس و مشکلات روحی و چون مسئله شما بعضی اوقات است علت آن همین آخری است.

برگرفته از : http://www.draryan.ir/ (دکتر پرویز آریان)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده