پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ساقی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ساقی 5615234 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ساقی باید ابتدا 05615234 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ساقی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05615234123456 را وارد نمایید. شهرستان ساقی از توابع استان خراسان جنوبی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده