پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان زنگوئی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان زنگوئی 562835 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان زنگوئی باید ابتدا 0562835 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در زنگوئی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0562835123456 را وارد نمایید. شهرستان زنگوئی از توابع استان خراسان جنوبی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()