پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خونیکسار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خونیکسار 5622326 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خونیکسار باید ابتدا 05622326 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خونیکسار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05622326123456 را وارد نمایید. شهرستان خونیکسار از توابع استان خراسان جنوبی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خونیکسار)