پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره گرجستان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور گرجستان 955 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور گرجستان باید ابتدا 00955 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گرجستان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 00955123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 00955912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کد گرجستان) (پیش شماره گرجستان) (کد کشور گرجستان) (کد تلفن گرجستان) (کد تلفن کشور گرجستان) (پیش شماره موبایل گرجستان) (پیش شماره کشور گرجستان) (پيش شماره گرجستان) (کدگرجستان) (شماره موبایل گرجستان) () (کد شماره موبایل گرجستان) (پیش کد کشور گرجستان) (کدکشورگرجستان) (موبایل گرجستان) (کد موبایل گرجستان) (کد گرجستان ) (كد كشور گرجستان) (طرز شماره گيري گرجستان) (پیش شماره تفلیس) (كد گرجستان) (پیش کد تلفن گرجستان) (تماس با گرجستان) (پیش شماره تلفن گرجستان) (شماره موبایل در گرجستان) (شماره کد کشور گرجستان) (÷یش شماره گرجستان )