پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هفت اصحاب چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هفت اصحاب 872466 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هفت اصحاب باید ابتدا 0872466 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هفت اصحاب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0872466123456 را وارد نمایید. شهرستان هفت اصحاب از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده