پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کلده سوره چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کلده سوره 8754424 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کلده سوره باید ابتدا 08754424 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کلده سوره زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 08754424123456 را وارد نمایید. شهرستان کلده سوره از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره های مدنی طی چند سال نازل شدند)