پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کانی دینار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کانی دینار 875332 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کانی دینار باید ابتدا 0875332 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کانی دینار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0875332123456 را وارد نمایید. شهرستان کانی دینار از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده