پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره فیجی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور فیجی 679 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور فیجی باید ابتدا 00679 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فیجی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 00679123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 00679912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده