پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چند کشور عضو سازمان ملل متحد (UN) می باشند؟

1 پاسخ 1

در حال حاضر 192 کشور عضو سازمان ملل متحد (UN) می باشند. در واقع بجز تایوان، واتیکان،کوزوو و گرینلند بقیه کشورهای جهان عضو سازمان ملل متحد می باشند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کشورهای عضوسازمان متحد) () (کشورهای عضو UN) (کشورهای عضو سازمان ملل متحد) (کشورهای un) (چند کشور عضو سازمان ملل هستند) (کشور های عضو سازمان ملل) (کشورهای عضو سازمان ملل) (كشورهاي عضو سازمان ملل متحد) (کشور های عضو سازمان ملل) (نام کشورهای عضو سازمان ملل) (تعداد کشورهای عضو سازمان ملل) (کشورهای عضوسازمان ملل) (كشورهاي عضو سازمان ملل)