پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سنندج چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سنندج 871 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سنندج باید ابتدا 0871 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سنندج زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0871123456 را وارد نمایید. شهرستان سنندج از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کد سنندج) (پیش شماره سنندج) (کدسنندج) (کد شهر سنندج) (كد سنندج) (کد تلفن سنندج) (کد شهرستان سنندج) (پیش شماره تلفن سنندج) (پیش شماره 871) () (پيش شماره سنندج) (پیش شماره شهر سنندج) (کد تلفن شهر سنندج) (كدسنندج) (کد سسندج) (پیش شماره ی سنندج) (کد سسنندج) (کدتلفن سنندج) (كد تلفن سنندج) (پیش شماره شهرستان سنندج) (پيش شماره تلفن سنندج) (کد تلفن شهرستان سنندج) (کدشهرستان سنندج) (کد سنندج ) (کد سنندج تلفن) (کد جدید سنندج) (پیش شماره سسندج) (كد تلفن شهر سنندج) (کد تلفنی سنندج) (پیش شماره های شهر سنندج) (پيش شماره موبايل سنندج)