پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور اریتره چه نام دارد؟

2 پاسخ 2

پایتخت اریتره (Eritrea) آسمارا (Asmara) می باشد.
اسمره


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت اریتره) (پايتخت اريتره) (مرکز اریتره) (پایتخت کشور اریتره) (پایتخت جمهوری اریتره) (مرکزاریتره) (کشور اریتره) () (نام پایتخت اریتره) (مرکز اریتره کجاست) (اریتره) (مرکز کشور اریتره) (کشوراریتره) (پایتخت اریتره ) (پايتخت كشور اريتره) (پایتخت اریتر) (پایتخت‌اریتره) (پایتخت اریتره ) (پایتخت کشوراریتره) (پایتخت اریته) (پايتخت كشوراريتره) (كشور اريتره) (پایتختاریتره) (پایتخت اریتره در حل جدول) (پایتخت اریتره پرسشکده) (مركز اريتره) (پایتخت اریترهچیست) ( پایتخت اریتره) (پايتخت اريتره ) (��������ی ���ی� �����) (پایتخت اریتره ) (ایتخت اریتره) (پايتخت قزاقستان)