پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره چک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور چک 42 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور چک باید ابتدا 0042 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0042123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0042912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شماره چک) (پیش شماره 0042) ()