پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام.دختری24ساله هستم که هفته ی قبل متوجه علاقه ی پسری 25 ساله به خودم شدم که خودم هم به او علاقه مند بودم.یک جلسه بیرون با هم صحبت کردیم . ایشان از خانواده ای فوق العاده مذهبی و تعصبی هستند .اما ما معمولی هستیم . حتی خانواده ی من نماز نمیخوانند . مانتویی هستیم . ماهواره داریم . او میخواهد که شبیه خانواده اش بشوم و هرشب در دعاهایشان شرکت کنم و قید ماهواره را بزنم و چادری بشوم . 1_به نظرتان عشقی که به ایشان دارم مرا در این زندگی نگه می دارد؟ 2_ یا باید مشاوره انجام دهیم ؟ 3_اگر مشاوره لازم است ، باید قبل از مشاوره به خانواده مان اطلاع دهیم؟

1 پاسخ 1

1- عشق کافی نیست. شباهت و سازگاری هم لازم است 2- به هر حال مشاوره قبل از ازدواج مفید است بویژه وقتی که نمی توانید به تنهایی تصمیم بگیرید. 3- در این موارد لازم است هر دو به توافق برسید

برگرفته از : http://www.doctorsalehi.ir/ (دکتر اعظم صالحی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده