پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام واحترام ,اگر آلت مردی دچار زخم باشد و با زنی که ایدز دارد رابطه دهانی با آلت خود داشته باشد چه مقدار احتمال انتقال به مرد وجود دارد

1 پاسخ 1

انتقال بسيار كم است

برگرفته از : http://www.mjkiani.ir/ (دکتر محمد جعفر کیانی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ایدز)