پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گشانی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گشانی 852434 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گشانی باید ابتدا 0852434 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گشانی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0852434123456 را وارد نمایید. شهرستان گشانی از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره0919) (0919 پیش شماره کدوم شهره) (گشانی) (0919 پیش شماره) (پیش شماره 0919) (0919 کد کدام شهر است) (پيش شماره 0919 براي كدام شهر است)