پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کهارد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کهارد 812647 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کهارد باید ابتدا 0812647 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کهارد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0812647123456 را وارد نمایید. شهرستان کهارد از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کهارد)