پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور مصر چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت مصر (Egypt) کایرو (Cairo) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرکز مصر) (پایتخت مصر کجاست) (پایتخت مصر) (پایتخت مصر چه نام دارد) (مرکز مصر کجاست) (نام پایتخت مصر) (پایتخت کشور مصر) (مصر کجاست) () (مرکز کشور مصر) (مرکزمصر) (کشور مصر کجاست) (پايتخت كشور مصر) (نام مرکز مصر) (نام پایتخت کشور مصر) (پایتخت Egypt) (پايتخت مصر كجاست) (پایتخت کشورمصر) (مرکز مصر ) ( پایتخت کشورمصر) (پایتخت کشور مصر ) (مصر)