پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره بلژیک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور بلژیک 32 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور بلژیک باید ابتدا 0032 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بلژیک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0032123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0032912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره بلژیک) (پیش شماره موبایل بلژیک) () (پیش شماره 0032) (پیش شماره کشور بلژیک) (کد موبایل کشور بلژیک) (پیش شماره تلفنهای بلژیک)