پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شوشاب چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شوشاب 8512448 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شوشاب باید ابتدا 08512448 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شوشاب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 08512448123456 را وارد نمایید. شهرستان شوشاب از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شوشاب)