پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دمق چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دمق 812672 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دمق باید ابتدا 0812672 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دمق زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0812672123456 را وارد نمایید. شهرستان دمق از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده