پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره اندونزی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور اندونزی 62 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور اندونزی باید ابتدا 0062 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اندونزی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0062123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0062912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره اندونزی) (پیش شماره کشور اندونزی) (شماره موبایل اندونزی) (پیش شماره موبایل اندونزی) (کد موبایل کشور اندونزی) (کد اندونزی) (کد موبایل اندونزی) () (شماره اندونزی) (پیش شماره 0062) (پیش شماره اول موبایل اندونزی) (کد شماره اندونزی) (پیش شماره ی اندونزی) (شماره موبایل در اندونزی) (پیش شماره تلفن اندونزی) (پيش شمار اندونزي)