پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پشتجین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پشتجین 812646 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پشتجین باید ابتدا 0812646 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پشتجین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0812646123456 را وارد نمایید. شهرستان پشتجین از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پشتجین) ()