پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره آذربایجان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور آذربایجان 994 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور آذربایجان باید ابتدا 00994 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آذربایجان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 00994123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 00994912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شماره موبایل کشور آذربایجان) (پیش شماره باکو) (پیش شماره آذربایجان) (شماره موبایل باکو) (پیش شماره موبایل باکو) (کد تلفن باکو) (شماره موبایل آذربایجان) (پیش شماره کشور آذربایجان) (کد باکو) (پیش شماره موبایل کشور آذربایجان) (کد موبایل باکو) (پيش شماره994) (شماره موبايل كشور آذربايجان) () (کد کشور آذربایجان) (کد تلفن همراه باکو) (شماره موبایل کشور اذربایجان) (شماره اذربایجان) (پیش شماره موبایل آذربایجان) (نمونه شماره موبایل کشور آذربایجان) (پیش شماره تلفن باکو) (موبایل کشور آذربایجان) (پیش شماره اذربایجان) (شماره تلفن کشور آذربایجان) (پیش شماره کشور اذربایجان) (پیش شماره شهر باکو) (کد موبایل های کشور باکو) (کد کشور باکو) (شماره موبایل در اذربایجان) (پیش شماره شاهیندژ)