پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ایلود چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ایلود 764348 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ایلود باید ابتدا 0764348 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ایلود زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0764348123456 را وارد نمایید. شهرستان ایلود از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده