پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آبشورک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آبشورک 761241 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آبشورک باید ابتدا 0761241 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آبشورک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0761241123456 را وارد نمایید. شهرستان آبشورک از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آبشورک) ()