پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت ویتنام چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور ویتنام (Vietnam) طبق آمار 87375000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت ویتنام) (جمعيت ويتنام) (جمعیت ویتنام چقدر است) () (ویتنام) (جمعيت ويتنام )