پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قوچ مراد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قوچ مراد 172228 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قوچ مراد باید ابتدا 0172228 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قوچ مراد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0172228123456 را وارد نمایید. شهرستان قوچ مراد از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده