پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قلمی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قلمی 174533 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قلمی باید ابتدا 0174533 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قلمی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0174533123456 را وارد نمایید. شهرستان قلمی از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده