پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اولین کنتور برق از چه سالی و توسط چه کسی وارد ایران شد؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده