پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شاهکوه سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شاهکوه سفلی 171272 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شاهکوه سفلی باید ابتدا 0171272 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شاهکوه سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0171272123456 را وارد نمایید. شهرستان شاهکوه سفلی از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شاهکوه سفلی)