پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از جمعیت فعلی ایران چه تعداد متولد قبل از انقلاب و چه تعداد متولدبعد  از انقلاب هستند؟ بهمن 1392

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده