پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت ترکمنستان چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور ترکمنستان (Turkmenistan) طبق آمار 4965000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت ترکمنستان) (ترکمنستان چند نفرجمعیت دارد) (تعداد جمعیت ترکمنستان) () (جمعيت تركمنستان) (تركمنستان+جمعيت) (جمعیت ترکمنستان ) (جمعیت ترکمنستان چند نفر است؟) (جميعت تركمنستان) (مساحت تركمنستان)