پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ده چناشک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ده چناشک 174548 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ده چناشک باید ابتدا 0174548 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ده چناشک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0174548123456 را وارد نمایید. شهرستان ده چناشک از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ده چناشک)