پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت ترکیه چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور ترکیه (Turkey) طبق آمار 74877000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت ترکیه) (جمعیت ترکیه چند نفر است) (تعداد جمعیت ترکیه) (ترکیه جمعیت) (جمعيت تركيه) () (جمعیت ترکیه ) (جمعیت در ترکیه) (جميعت تركيه) (حمعت ترکیه چند نفرهستند)