پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کنایه از آدم ریاکار

1 پاسخ 1

بوقلمون صفت


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کنایه از ریاکار) (خوراکی از اسفناج) (ریاکار پرسشکده) () (ریاکار)