پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پیراوش سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پیراوش سفلی 173572 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پیراوش سفلی باید ابتدا 0173572 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پیراوش سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0173572123456 را وارد نمایید. شهرستان پیراوش سفلی از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()